Adana Petek Temizliğinde ADN Temizlik Hizmetleri

Adana Temizlik Şirketleri

Ev ya da işyerlerinde bulunan ısıtma sistemlerinin en önemli parçalarından bir tanesi peteklerdir. Kombi ya da kalorifer kazanından gelen sıcak sular peteklere dolmakta ve böylelikle de ev ve işyerleri ısınmaktadır. Peteklerin içerisine sıcak suyun dolması ve faklı nedenlerden dolayı belli bir süre sonra sorunlar oluşabilmektedir. Bu sorunlardan en fazla rastlanılanlardan bir tanesi petek içinde sıcak sudan dolayı oluşan kireç ve diğer tortuların su akışını engellemesidir. Söz konusu maddeler dışarıdan herhangi bir müdahale olmasa dahi zaman içinde oluşabilmekte ve bu durum engellenememektedir. Kullanılan suyun sıcaklığı ve kireç durumuna göre bu maddelerin oluşma süresi farklılık gösterebilmektedir. Petek içinde oluşan söz konusu maddeler, sıcak suyun peteğin içerisine tam olarak dolmasını engellemekte ve bu da peteğin ısıtma görevini tam olarak yerine getirememesi anlamına gelmektedir. Bundan dolayı peteklerin temizliğinin yapılması gerekmektedir. Adana petek temizliği işlemi sayesinde ev ve işyerleri çok daha sıcak olmaktadır.

Adana Petek Temizliği ve Yöntemler

Adana petek temizliği işlemi sırasında kullanılan farklı yöntemler bulunmaktadır. Petekte oluşan soruna göre bu yöntemler kullanılmakta ve sonuç alınmaya çalışılmaktadır. Öncelikle petek temizliğine başlarken sistemdeki bütün su boşaltılmakta ve yerine temiz su eklenmektedir. Sorunun kirli sudan olmadığı anlaşıldığında farklı bir yöntemin denenmesi gerekmektedir. Söz konusu yöntemde peteklerin tek tek sökülmeli ve temizlenmelidir. Petek temizliği için basınçlı su kullanılsa da bu eski bir yöntem olup yeterince iyi netice vermemektedir. Petek temizliğinde amaç petek içerisinde bulunan kireç ve benzeri maddelerin tamamen temizlenmesidir. Söz konusu temizlik detaylı bir şekilde yapılmaz ve peteğin içerisinde kireç kalırsa kısa bir süre sonra aynı sorun tekrar edecektir. Bundan dolaylı çok daha etkili olan yöntemlerin kullanılması peteklerde yapılan temizliğin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Adana petek temizliği yapılırken modern yöntemlerin kullanılması her zaman daha etkili sonuçlar vermektedir.

Adana Petek Temizliği ve Temizlikte Kullanılan Malzemeler

Adana petek temizliği yapılırken klasik yöntemler yerine modern yöntemlerin kullanılması çok önemlidir. Bunun için peteklerin içerisine kireç ve benzeri maddeleri çözme özelliği bulunan maddelerin eklenmesi ve bunların peteğin bütün yerlerine ulaşması sağlanmalıdır. Petek içinde bulunan kireç ve diğer istenmeyen tortular bu sayede tamamen yerinden ayrılmakta ve petek dışına atılmaktadır. Söz konusu işlem sonrasında peteğin bütün kanallarına sıcak su gitmekte ve böylece hem ev ya da işyerleri daha sıcak olmakta hem de ısınma işlemi çok daha ucuza yapılmaktadır. Radyatör temizliği de genel olarak bu şekilde yapılmaktadır. Petek temizliği sırasında kombinin durumu dikkate alınmalı ve eğer kireç sökücü maddeden etkilenme olasılığı var ise buraya söz konusu maddenin girişi engellenmelidir. Petek temizliklerinin mutlaka periyodik olarak yapılması gerekmektedir. Bazı uzmanlar bu sürenin 1 sene olduğunu belirtirmektedir.

http://www.adntemizlik.com/